Controle

Een belangrijk aspect van een goed te leveren product is uiteindelijk de controle ná het draadvonken. Na de uiterst professionele draadvonkbewerkingen worden de producten nauwkeurig nagemeten met de meest geavanceerde meetapparatuur.

Mogelijke afwijkingen worden daarmee vastgesteld en indien nodig gecorrigeerd, zodat de producten naar wens en binnen de vooraf vastgestelde toleranties Optimum draadvonktechniek verlaten om elders in een productieproces probleemloos te functioneren.

Enkele belangrijke meet- en controlemiddelen vindt u in onderstaand overzicht.

MEET-, INSPECTIE- EN CONTROLEMIDDELEN:

 

   PROFIELPROJECTOR

  • WERTH Optimus-G. Nauwkeurig: 3 µm / 300 mm.​

 

 

   HOOGTEMETER

  • MILLITRON type 1501 met MAHR vlakplaat Diabas klasse 00.
  • MAHR programmeerbaar DIGIMAR 817 CI / 600 mm. met printer.
  • MAHR hardgranieten meettafel DIABAS 1000 x 1500 x 160 klasse 0.​

 

 

   DIAMETERMETING

  • MAHR binnendiametermeting Extramess 2000.
  • TESA digitale buitenmicrometers.
  • INTRIMIC analoge 3-punts binnenmicrometers.​

Ook een hardheidsmeter en een ruwheidsmeter ontbreekt uiteraard niet in onze kompleet ingerichte produktieruimte. Zo zijn u en ik er zeker van dat een product na het draadvonken volgens de specificaties door Optimum draadvonktechniek  wordt uitgeleverd.